Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Lokalna Grupa Działania LASOVIA

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Sikorskiego 2a
39-300 Mielec
Województwo podkarpackie

Tel.: 017 788 53 00
WWW: http://www.lasovia.com.pl
E-mail: lasovia@lasovia.com.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Eugeniusz Galek
017 788 53 00
lasovia@lasovia.com.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
podkarpackie Cmolas gmina wiejska
podkarpackie Niwiska gmina wiejska
podkarpackie Ostrów gmina wiejska
podkarpackie Mielec gmina wiejska
podkarpackie Tuszów Narodowy gmina wiejska

Obszar: 536.00 km2
Liczba ludności: 42 342