Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny

Adres siedziby:
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
Województwo podlaskie

Tel.: 085 712 83 07
WWW: http://www.biebrza-leader.pl
E-mail: sekretariat@biebrza-leader.pl

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Michał Matyskiel
085 712 83 07
sekretariat@biebrza-leader.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
podlaskie Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska
podlaskie Janów gmina wiejska
podlaskie Korycin gmina wiejska
podlaskie Nowy Dwór gmina wiejska
podlaskie Suchowola gmina miejsko-wiejska
podlaskie Lipsk gmina miejsko-wiejska
podlaskie Sztabin gmina wiejska
podlaskie Goniądz gmina miejsko-wiejska
podlaskie Jaświły gmina wiejska
podlaskie Mońki gmina miejsko-wiejska
podlaskie Trzcianne gmina wiejska

Obszar: 2 559.00 km2
Liczba ludności: 70 686