Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
LGD "Bractwo Kuźnic"

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Strażacka 60
42-262 Poczesna
Województwo śląskie

Tel.: 34 3274-014; 728-958-673
WWW: http://www.bractwokuznic.pl
E-mail: biuro@bractwokuznic.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Marita Skowron
728 958 673
biuro@bractwokuznic.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
śląskie Boronów gmina wiejska
śląskie Kamienica Polska gmina wiejska
śląskie Konopiska gmina wiejska
śląskie Poczesna gmina wiejska
śląskie Starcza gmina wiejska

Obszar: 262.00 km2
Liczba ludności: 35 326