Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
Województwo świętokrzyskie

Tel.: 015 865 02 16
WWW: http://www.dorzeczewisly.pl
E-mail: biuro@dorzeczewisly.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁYUKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Aneta Matusiewicz
015 865 01 69
aneta.matusiewicz@poczta.polaniec.eu

Obszar działania:

województwogminarodzaj gminy
świętokrzyskieŁubnicegmina wiejska
świętokrzyskieOleśnicagmina wiejska
świętokrzyskieOsiekgmina miejsko-wiejska
świętokrzyskiePołaniecgmina miejsko-wiejska
świętokrzyskieRytwianygmina wiejska

Obszar: 466.00 km2
Liczba ludności: 34 354