Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Szkolna 3
28-530 Skalbmierz
Województwo świętokrzyskie

Tel.: 041 352 90 77
WWW: http://www.perlyponidzia.pl
E-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁYUKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Mirosław Magnes
041 352 90 77
biuro@perlyponidzia.pl

Obszar działania:

województwogminarodzaj gminy
świętokrzyskieSkalbmierzgmina miejsko-wiejska
świętokrzyskieCzarnocingmina wiejska
świętokrzyskieOpatowiecgmina wiejska
świętokrzyskieBejscegmina wiejska
małopolskieGręboszówgmina wiejska
małopolskieBolesławgmina wiejska
małopolskieMędrzechówgmina wiejska
małopolskieOlesnogmina wiejska

Obszar: 489.00 km2
Liczba ludności: 36 068