Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Lubelska 77A
21-050 Piaski
Województwo lubelskie

Tel.: 081 525 30 12
WWW: http://www.dolinagielczwi.org
E-mail: biuro@dolinagielczwi.org

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Sławomir Kuśmicki
081 525 30 12
biuro@dolinagielczwi.org

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
lubelskie Piaski gmina miejsko-wiejska
lubelskie Trawniki gmina wiejska
lubelskie Rybczewice gmina wiejska
lubelskie Mełgiew gmina wiejska
lubelskie Milejów gmina wiejska

Obszar: 565.00 km2
Liczba ludności: 42 062