Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Rzymskatolicka Parafia Świetnych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
łódzkie, Inne niż wyżej wymienione
Parafia wspiera pszczelarzy promuje bioróżnorodność uprawy ekologiczne organizuje szkolenia dla pszczelarzy konferencje na tematy pszczelarskie promuje wykorzystanie produktów pszczelich w gospodarstwach domowych i w medycynie promuje apiterapię…
Powiat Rawski
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Rawski wykonuje zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym w tym m.in. w zakresie edukacji ochrony zdrowia wspierania rodziny wspierania osób niepełnosprawnych kultury ochrony zabytków ochrony środowiska i przyrody.…
Iwona Przewoźnik
łódzkie, Osoba fizyczna
Jako osoba fizyczna posiadam doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przykładowo działania organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej działalność edukacyjno-zawodową z CDR O/Brwinów. Zagadnienia w mojej działalności to…
„Nasza Inicjatywa Podlaska”
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja której priorytetem jest rozwój obszarów wiejskich aktywizacja i rozwój społeczeństwa oraz integracja społeczna.
Karolina Pasierbek
małopolskie, Osoba fizyczna
Od 5 lat aktywnie działam w NGO mieszkam na obszarach wiejskich które staram się zaktywizować. Aktywnie walczę z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Jako Partner KSOW chciałabym działać na rzecz ochrony bioróżnorodności…
Agata Hapek
małopolskie, Osoba fizyczna
Jestem rolnikiem prowadzę małe gospodarstwo. Mieszkam na obszarach wiejskich i od kilku lat aktywnie uczestniczę w życiu mojej miejscowości. Chciałabym brać czynny udział w wydarzeniach i projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ochrony…
Wiejskie Dobroci Mirela Paterok
opolskie, Osoba fizyczna
Rolniczy Handel Detaliczny zajmujący się serowarstwem.
Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie
podlaskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie jest nowopowstałą organizacją która ma na celu w szczególności aktywizację mieszkańców regionu na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich służących włączeniu społecznemu oraz…
Tomasz CIeślak Tato daj mi serka
łódzkie, Osoba fizyczna
Gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją serów.
Koło Gospodyń Wiejskich w sołectwie Borowa Borowianki
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez kultywowanie dziedzictwa w tym m.in. tradycji kulinarnej rękodzieła ludowego oraz pielęgnowaniu wybranych form folkloru wiejskiego.