Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powstało 8 czerwca 2015 roku. Zrzesza w swoim działaniu trzy podwarszawskie gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Główne cele powstania to wspieranie działań na rzecz realizacji PROW,…
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
pomorskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej dysponuje doświadczeniem i możliwościami współdziałania w dziedzinie planowania i projektowania na obszarach wiejskich. Odpowiadając na zainteresowanie ze strony samorządów popularyzujemy wiedzę w zakresie…
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W grudniu 2015 r. LGD Ziemi…
Gmina Gręboszów
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Odnowy wsi: Gręboszów, Borusowa Zagospodarowanie centrum wsi: Gręboszów, Zapasternicze Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Gmina Radzanowo
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Radzanowo jest jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne i zlecone np przez rząd w celu m.in zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy
Gmina Nasielsk
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
W 2016 roku w ramach KSOW zrealizowaliśmy dwa projekty "DOBRE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W GMINIE NASIELSK" oraz "DOŻYNKI W NUNIE".
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
LGD "Między Dalinem i Gościbią"; w obecnym okresie aplikacyjnym 2014-2020 realizuje działania mieszczące się w Poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Beneficjenci mogą…
Malwina Pasternak
dolnośląskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Prowadzimy serowarnie. Zarejestrowany zakład od 2015 roku. Organizujemy warsztaty serowarskie. Przekształcamy gospodarstwo uprawno - hodowlane w zagrodę edukacyjną. Nasadzamy zioła. Rozwijamy stado opasów. Przymierzamy się do kompostowania.
Muzeum Wsi Kieleckiej
świętokrzyskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Muzeum Wsi Kieleckiej jest organizatorem wydarzeń promujących dziedzictwo materialne i niematerialne, które sygnowane są marką rozpoznawalności m.in.: Jarmark Agroturystyczny, Wytopki Ołowiu, Święto Chleba oraz Kiermasze Świąteczne. Każda z imprez…
Gabriela Topolanek -Janik
dolnośląskie, Osoba fizyczna
Doradztwo i pozyskiwanie funduszy na działalność na obszarach wiejskich.
Wyświetlanie rezultatów od 4461 do 4470 z 4641