Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak festyny dożynki bieg hrabiego Skarbka i inne. Grupy działające w GOKu to Chór Męski zespoły ludowe Kujawioki i Kujawy Bachorne Nowe Orkiestra Dęta Semper Fidelis Akademia Wokalu. Muzyka w murach GOK-u…
Gmina Białogard
zachodniopomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Białogard jest gminą rolniczą. Z sukcesem realizowała projekty inwestycyjne na drogi obiekty użyteczności publiczne place zabaw i siłownie oraz obiekty sportowe.
Koło Gospodyń Wiejskich NOWOWIANKI
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Kultywujemy naszą tradycję kulinarną zdobyłyśmy nagrody za regionalny tradycyjny produkt owocowy na Imieninach ulicy w Legnicy III miejsce w przeglądzie zespołów folklorystycznych w Piotrowicach. Jesteśmy kołem śpiewającym.
Lokalna Organizacja Turystyczna Na Wschód od Warszawy
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
LOT na wschód od Warszawy to stowarzyszenie formalnie powołane do życia w grudniu 2020r ale od roku 2007 partnerzy którzy przyczynili się do założenia stowarzyszenia pracują przy realizacji projektów związanych z procesem budowania lokalnej i…
Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.
kujawsko-pomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. jest spółką działającą non-for-profit i prowadzoną przez społeczność lokalną małej kujawsko-pomorskiej wsi Piła 110 mieszkańców. Przedsiębiorstwo zarządza wsią tematyczną Górnicza Wioska prowadząc…
Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy - edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę - gromadzenie dokumentowanie tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury; - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego…
Ochotnicza Straż Pożarna w Płutowie
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działania na rzecz lokalnej społecznosci
PRO FUTURO
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Powstaliśmy w czerwcu 2020r. Rok wcześniej w ramach tych samych osób udało nam się z sukcesem zorganizować Festiwal ROCKOKOP w Skępem https//www.facebook.com/RockOkop. W lipcu 2020r wsparliśmy akcję Słońce dla Kacperka polegającą na zorganizowaniu…
Gminny Dom Kultury
kujawsko-pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Gminny Dom Kultury w Rogowie zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działalność kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańcom poprzez - tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury -…
Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
KSGCh CYKLON już od ponad 25 lat aktywizuje i integruje dziecimłodzież i dorosłych w myśl powiedzenia Piłka nożna łączy pokolenia propagując kulturę fizyczną i sport na obszarach wiejskich. Klub zrzesza łącznie ponad 100 zawodników w kat. żak junior…