Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie od 20 lat zajmuje się wspieraniem agroturystyki jako formy pozarolniczej działalności na wsi. Stara się promować wypoczynek na wsi, z zachowaniem wartości kulturowych, ekologicznych , tradycyjnej żywności . W ciągu tego okresu…
Arkadiusz Nowak
opolskie, Osoba fizyczna
Ekspert z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności ginących chwastów segetalnych. Prowadzi ochronę ex situ wielu gatunków roślin polnych.
Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Do chwili obecnej przeprowadziliśmy następujące działania: a) zorganizowaliśmy szereg spotkań/konferencji aktywizujących mieszkańców wsi w ramach rynku pracy b) przeprowadziliśmy spotkania/imprezy promujące tradycje Dolnego Śląska c)…
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Szkolenia z zakresu wiedzy samorządowej oraz wiedzy o programach unijnych związanych z polepszenie infrastruktury na terenach wiejskich, realizowanie projektu "Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją", realizowanie programu "Podkarpacka Odnowa…
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
mazowieckie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów tradycyjnej, lokalnej i regionalnej żywności oraz regionalnego rękodzieła, a także instytucje i podmioty wspierające rynek produktów tradycyjnych, regionalnych i…
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zostało zawiązane w roku 2006. Na swoim koncie ma zwieńczone sukcesem projekty ze schematu I Leadera, Leadera + oraz wiele pomniejszych. Z bardzo dobrym wynikiem zakończono wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w…
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
WSS poprzez rejestrację w 1991 roku, zapoczątkowało ruch stowarzyszeń sołtysów w Polsce. Zrzesza ponad 1600 członków z 40 gmin dawnego województwa konińskiego. Posiada bazę wszystkich sołtysów w Polsce. Za cel stawia dbałość o interesy sołtysów,…
Towarzystwo Samorządowe
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
TS to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca działaczy samorządu terytorialnego. Podejmuje inicjatywy związane z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania aktywności społecznej. Działania zmierzają…
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
małopolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251 z 2004 r., poz. 2507 z późn. zm.) prowadzi działalność obejmującą zadania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego…
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
mazowieckie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
W zeszłym roku zrobiliśmy ponad 320 szkoleń w 6 województwach z rachunkowości w gospodarstwie rolnym, w tym i zeszłym roku łącznie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie, były też realizowane pikniki i warsztaty w ramach…
Wyświetlanie rezultatów od 4621 do 4630 z 4642