Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego działa od 1993r. Główne cele działalności to: • wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczego uczelni i jednostek naukowo-badawczych w realizacji zadań zgłaszanych przez praktykę rolniczą, …
STOWARZYSZENIE "EURO-COUNTRY"
opolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Euro-Country” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek,…
SatAgro
mazowieckie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
SatAgro to serwis internetowy umożliwiający dostęp do obserwacji satelitarnych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i prywatnych operatorów na potrzeby indywidualnych rolników. Dzięki aplikacji SatAgro można na bieżąco monitorować rozwój upraw,…
Świętokrzyska Izba Rolnicza
świętokrzyskie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
ŚIR działa na rzecz rolników województwa świętokrzyskiego. Od 20 lat realizujemy szkolenia i wyjazdy studyjne z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych do poziomu nowoczesnych gospodarstw w Europie i na świecie. Działamy na rzecz rozwoju rynku…
Gmina Nieporęt
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Nieporęt jest gminą wiejską i zajmuje powierzchnię 96,03 km2. Gmina dzieli się na 15 sołectw obejmujących 15 miejscowości, zamieszkujących przez ponad 14 tys. mieszkańców. Atutem Gminy Nieporęt jest niewątpliwie jej położenie nad brzegiem…
Powiat Stargardzki
zachodniopomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wielkopolskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to od 1919 r. wiodąca polska uczelnia (3 miejsce, Perspektywy 2016), obecnie jeden z czołowych uniwersytetów polskich pod względem liczebności akademickiej, która w 2015 r. liczyła ponad 48 tys. osób. Do…
AgroTECH
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Doświadczenie w tworzeniu systemów GIS, Doświadczenie w przetwarzaniu danych satelitarnych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, Doświadczenie w stosowaniu przepisów w zakresie WPR, Znajomość technik informatycznych w zakresie wspierania rolnictwa…
Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Cel działania Fundacji: organizacja procesu przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów opartych na współpracy nauki i biznesu. Fundacja pełni rolę inicjatora projektów innowacyjnych zapewniając właściwy dobór partnerów, oceniając potencjał…
Zielony Pierścień Tarnowa
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa (ZPT) działa od 2006 roku, na terenie gmin: Skrzyszów, Lisia Góra, Tarnów, Wietrzychowice, Żabno oraz Wierzchosławice. Od roku 2008 ZPT funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania. Teren ZPT obejmuje łącznie…