Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Uniwersytet Wrocławski
dolnośląskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Instytut Historyczny UWr prowadzi działalność naukową i popularyzatorską dotyczącą Śląska w tym obszarów wiejskich. Tutaj współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W 2016 r. zorganizowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa…
Gmina Jabłonna
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Jabłonna, jednostka samorządu terytorialnego wśród wielu działań prowadzi te z zakresu aktywizacji społecznej i odnowy wsi. Gmina Jabłonna jest nowoczesną gminą wiejską. Ma charakter osadniczy, usługowy i rekreacyjny, jest gminą czerpiącą z…
Gmina Sędziszów Małopolski
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Sędziszów Małopolski jest corocznym organizatorem pikniku rodzinnego w zabytkowym Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej. W ramach kilkuletniej współpracy wyremontowane zostały ścieżki dydaktyczne oraz wyremontowano drewniane elementy (tablice,…
Lubelska Izba Rolnicza
lubelskie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. Lubelska Izba Rolnicza powstała na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych i tworzy samorząd rolniczy.…
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem\'\'
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działające jako Lokalna Grupa Działania obejmuje swoim działaniem obszar dziewięciu gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego (gmina: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice,…
Stowarzyszenie Nasza Wieś
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy organizacją działającą od 2009 roku może z niewielkim doświadczeniem lecz dużym potencjałem. Członkowie naszej organizacji chętnie włączają się we wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne i obywatelskie. Współpracujemy z Gminą Płużnica,…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego na obszarze 6 gmin
Powiat Bieszczadzki
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa…
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego obejmuje 7 parków krajobrazowych leżących na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentarycznie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. W skład Zespołu wchodzą: PK…
Fundacja Moniki Pyrek
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od programu stypendialnego „Skok w Marzenia”. Program współtworzony jest z firmą NETTO. Jego celem jest ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej sportowo młodzieży. Pierwszy etap programu jest realizowany 
w latach…