Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Ochotnicza Straż Pożarna
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
OSP Przelewice prowadzi oprócz statutowej działalności i i działalności w ramach KSRG szeroką działalność prewencyjną w śród młodzieży od przedszkola do Gimnazjum w zakresie bezpieczeństw i szkolenia z ratownictwa medycznego .Prowadzi szkolenie i…
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "SIELEC"
świętokrzyskie, Spółdzielnia
SPRZEDAŻ HURTOWA WARZYW I OWOCÓW NA RYNEK KRAJOWY I ZAGRANICZNY.
Instytut BGN Sollers Sp. z o.o.
mazowieckie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowywania i wdrażania: • strategii rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich • równoważenia rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich • wykorzystania źródeł energii odnawialnej w…
Zbigniew Fornal
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowywania i wdrażania: • strategii rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich • równoważenia rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich • wykorzystania źródeł energii odnawialnej w…
Gmina Pszczółki
pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Pszczółki jest dynamicznie rozwijającą się jednostką samorządu terytorialnego w aspekcie infrastrukturalnym, gospodarczym i społecznym. Gmina dba o rozwój obszaru dla poprawy warunków życia i podniesienia jakości życia swoich mieszkańców.…
Gmina Stawiski
podlaskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Stawiski realizowała projekty związane z wprowadzaniem założeń gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii: -Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Stawiski -Montaż instalacji solarnych oraz instalacji…
Stowarzyszenie USTYAN
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie funkcjonuje od 2014 roku. Korzystało ze środków na aktywizację społeczną mieszkańców oraz tworzenie nowych produktów turystycznych. W ramach projektu stara się ożywiać społeczno-gospodarcze życie wsi poprzez zrównoważony rozwój w…
Gmina Tuczna
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina wiejska o bardzo niskim dochodzie na mieszkańca ok. 500 zł na os. Zwodociągowana w 100% z uregulowanym systemem odprowadzania ścieków (sieć kanalizacyjna z nowoczesną gminną oczyszczalnią ścieków oraz ponad 400 oczyszczalniami przydomowymi), z…
Lokalna Grupa Działania "Podkowa"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania "Podkowa" powstała w 2008 r. Projekty zrealizowane w ramach następujących działań: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (udział w targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi, udział w corocznym…
Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” powołana została w celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania aktywności ludności wiejskiej w kierunku rozwijania przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby,…