Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Regionalny Związek Pszczelarzy
kujawsko-pomorskie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
Jesteśmy Związkiem zrzeszającym 10 Rejonowych Kół Pszczelarzy, (około 550 pszczelarzy posiadających 15 000 rodzin pszczelich) reprezentując ich interesy. Prowadzimy w ramach związku szkolenia pszczelarzy oraz realizujemy programy ARR dotyczące zakupu…
Gmina Osieck
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Osieck to gmina wiejska położona w powiecie otwockim, woj. mazowieckim. Działania JST nieustannie zorientowane są na poprawę życia naszych mieszkańców, ale takze na poprawę integracji społecznej, aktywności czy identyfikacji z miejscem…
Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Cele Fundacji: − kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego − podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej − nauka,…
Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
LGD-"Gniazdo" włącza się w inicjatywy lokalne, wspierając rozwój przedsiębiorczości, edukacji oraz pobudzając aktywność społeczną mieszkańców. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, ochrony środowiska…
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dolnośląskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) to jedna z największych uczelni na Dolnym Śląsku. UPWr od lat wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych (na 5 Wydziałach). Podejmuje działania na rzecz wykorzystania,…
Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet "Jestem Aktywna"
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy organizacją, która obecnie zrzesza ponad 40 kobiet z terenu Gminy Dobrcz i okolic. Organizujemy różne warsztaty, szkolenia, spotkania ze specjalistami oraz wyjazdy plenerowe skierowane głównie do kobiet, ale również do dzieci, młodzieży i…
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
mazowieckie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach pełni funkcję biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach działa na podstawie STATUTU nadanego Uchwałą nr XVII. Zajmuje lokal o…
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku
lubuskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku działa od ponad czterdziestu lat i z sukcesem realizuje zadania doradcze w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Współpracuje z wieloma jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa, uczelniami i instytutami…
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" od lat zajmuje się programem LEADER 2007 - 2013 a obecnie LEADER 2014 - 2020. Priorytetem jest dla nas wspieranie i aktywizowanie osób z grup defaworyzowanych z obszaru LSR. LGD "RW" pozyskuje środki…
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRUDZEW
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
STOWARZYSZENIE DZIAŁA NA RZECZ SZEROKO POJĘTEGO ROZWOJU GMINY BRUDZEW. WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI Z TERENU GMINY BRUDZEW.