Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” powstało w 2014 roku jako odpowiedź na wspólną potrzebę wprowadzenia zmian i kontynuowania rozwoju w przestrzeni obszaru. Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora…
Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Dotychczas realizowaliśmy projekty w zakresie aktywizacji społecznej oraz kultury. Projekty polegały na organizacji warsztatów rozwijających dla mieszkańców gminy w różnych dziedzinach.
Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego
lubuskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasze stowarzyszenie jest organizatorem kolonii letnich oraz zimowisk dla dzieci z terenów wiejskich. Każdego roku organizujemy olimpiady wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz olimpiadę młodych producentów rolnych. Dążymy do systematycznego…
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zajmuje obszar 7 gmin o łącznej powierzchni 733 km2 z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W ramach realizacji operacji polegających na wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW…
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
łódzkie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, działa na terenie woj. łódzkiego i zajmuje się doradzaniem rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich zarówno w zakresie produkcji rolnej, jak również w działalności poza rolniczej. Działamy w…
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane 9 marca 2006 roku, członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu pięciu graniczących z Krakowem gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice,…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało w 2008 r. by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców objętych lokalną strategią rozwoju. Obecnie…
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.…
LGD-Przyjazne Mazowsze
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze obejmuje 11 gmin powiatu płońskiego. Jej zadaniem jest poprawa warunków życia na wsi poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014-2020. Ważne jest dla nas…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Projekty, które zrealizowaliśmy: - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - Historia, która uczy, smakuje i bawi - 50 000,00zł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Turniej Gmin - 21 000,00zł. - Mazowiecka Jednostka Wdrażania…