Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
NowoczesnaFarma.pl
pomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Portal rolniczy NowoczesnaFarma.pl - wiadomości, informacje, porady, ogłoszenia oraz bazar rolny - wszystko co niezbędne dla rolnika
Paweł Pogorzelski Promyk Consulto
podlaskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Zajmuję się realizacją szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, prawa pracy oraz piszę wnioski na pozyskanie środków. Doradzam w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, finansów oraz prawa samorządowego Wspieram różne podmioty w zakresie…
LGD Trzy Doliny
kujawsko-pomorskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” określone zadania realizuje poprzez opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD działa jako partnerstwo trój sektorowe składające się z przedstawicieli sektora…
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Promocja Rolnictwa ekologicznego Szkolenia rolników ekologicznych przetwórców, dystrybutorów oraz konsumentów. Stosowanie różnych form upowszechniania idei rolnictwa ekologicznego Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz promocja jego…
COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SZCZECINIE DĄBIU
zachodniopomorskie, Inne niż wyżej wymienione
Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka. Badanie odmian OWT w celu ich rejestracji ,badania odmian w celu nadania praw do odmiany, badanie wartości gospodarczej odmian, badanie tożsamości odmian Prowadzenie doświadczeń i…
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie od 20 lat zajmuje się wspieraniem agroturystyki jako formy pozarolniczej działalności na wsi. Stara się promować wypoczynek na wsi, z zachowaniem wartości kulturowych, ekologicznych , tradycyjnej żywności . W ciągu tego okresu…
Arkadiusz Nowak
opolskie, Osoba fizyczna
Ekspert z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności ginących chwastów segetalnych. Prowadzi ochronę ex situ wielu gatunków roślin polnych.
Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Do chwili obecnej przeprowadziliśmy następujące działania: a) zorganizowaliśmy szereg spotkań/konferencji aktywizujących mieszkańców wsi w ramach rynku pracy b) przeprowadziliśmy spotkania/imprezy promujące tradycje Dolnego Śląska c)…
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Szkolenia z zakresu wiedzy samorządowej oraz wiedzy o programach unijnych związanych z polepszenie infrastruktury na terenach wiejskich, realizowanie projektu "Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją", realizowanie programu "Podkarpacka Odnowa…
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
mazowieckie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów tradycyjnej, lokalnej i regionalnej żywności oraz regionalnego rękodzieła, a także instytucje i podmioty wspierające rynek produktów tradycyjnych, regionalnych i…