Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
LOWE LIPCE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Lipcach Reymontowskich
łódzkie, Inne niż wyżej wymienione
LOWE LIPCE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji działa w Lipcach Reymontowskich od 01.10.2020 roku. Powstał w ramach projektu MEiN i ma na celu min. edukację nieformalną i pozaformalną osób dorosłych. W ramach swoich działań LOWE prowadzi zajęcia i…
Gmina Wólka
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Wólka jest gminą wiejską leżącą w województwie i powiecie lubelskim. Od południa sąsiaduje ze stolicą województwa – Lublinem którego peryferie stanowią znaczną część obszaru gminy. Związki obszaru gminy z Lublinem wzmacnia fakt że przez gminę…
GMINA BARANÓW
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Baranów to w skrócie miejsce do zamieszkania.
Stowarzyszenie Być Bliżej
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie „Być Bliżej” istnieje od 2006 roku i zostało założone przez psychologów i terapeutów skupionych przy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie. Od początku swojej działalności Stowarzyszenia nastawione było na…
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie
dolnośląskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie powstała w grudniu 2008r. W okresie realizacji PROW 2007-2013 przeznaczono na rozwój obszaru prawie 5 mln złotych. Zrealizowano projekty inwestycyjne rewitalizacje obiektów wsparto tworzenie i rozwój…
Lokalna Grupa Działania Miś
lubelskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Miś powstała w 2022 r. Celem działania jest realizacja projektów służących równomiernemu rozwojowi regionu.
Eco Energy Tech Sp. z o.o.
zachodniopomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
W ramach projektu unijnego opracowaliśmy innowacyjny nawóz który jest ekologiczny skuteczny oraz niedrogi. Stosowanie nawozu w dłuższym okresie przynosi dodatkowe korzyści w postaci istotnej poprawy stanu gleby.
IKC Spółka z o.o
małopolskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Jesteśmy spółką działającą w sektorach gospodarki związanych z Marketingiem szkoleniami dziennikarstwem promocją. Jesteśmy animatorem działań zachowań i powiększanie świadomości społecznej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
W latach 2011-2014 OSP w Dziecinowie zrealizowała 5 projektów w ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013 a także 2 projekty w ramach POKL 2007-2013 - Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. OSP Dziecinów corocznie organizuje…
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
…„Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich narodziło się w 1932 roku i funkcjonuje z potrzeby serca ducha oraz troski o to co każdemu człowiekowi najdroższe szczęśliwy rodzinny dom spokojny kwitnący kraj a dla dzieci wspaniałe widoki na…
Wyświetlanie rezultatów od 191 do 200 z 4643