Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Fundacja ARTnova
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
CELEM FUNDACJI JEST WSZECHSTRONNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: A)KRZEWIENIA KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. B)NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, C)POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA…
Gmina Pleśna
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Misją Gminy Pleśna jest jest wspieranie wieloaspektowego rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy , szczególnie poprzez doskonalenie oferty usług publicznych, wspieranie gospodarki oraz budowę niezbędnej infrastruktury, w poszanowaniu dla…
Nadleśnictwo Rudka
podlaskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Nadleśnictwo Rudka w ramach zarządu nad Lasami Państwowymi prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Swoim zasięgiem obejmuje obszar prawie 240 tys. ha. Specyficzną…
Gmina Koniusza
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Koniusza jest gminą typowo rolniczą, o bogatym dorobku kulturowym i rozwiniętych tradycjach lokalnych. Gmina posiada dobrze zachowane wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz znaczny zasób terenów do zagospodarowania na cele…
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzesza stowarzyszenia agroturystyczne z województwa lubelskiego. Główną ideą Związku jest popularyzacja agroturystyki jako alternatywnej formy wypoczynku i rekreacji. Jest administratorem serwisu…
Gmina Krościenko nad Dunajcem
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jako gmina realizujemy zadania zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami.Nie mniej jednak ściśle i z sukcesem współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.
Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Słomniki.
Małopolska Organizacja Turystyczna
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
-integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami związanymi z turystyką jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami - stwarzanie warunków do…
Gmina Wierzbica
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Wierzbica, jest typową gminą rolniczą bez przemysłu ale z rozbudowanymi usługami handlowymi. O obliczu gminy decyduje pracowitość jej mieszkańców wspieranych decyzjami samorządu gminnego. Efektem tej pracy jest poprawa standardu życia jej…
Gmina Mucharz
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jesteśmy gminą przekształcającą się z rolniczej w turystyczną. Na naszym terenie powstała jedna z największych budowli hydrotechnicznych w Polsce - zbiornik wodny Świnna Poręba, w którym od 2017 r.rozpocznie się proces napełniania wodą. Powstające…
Wyświetlanie rezultatów od 4511 do 4520 z 4615