Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckie"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar ośmiu jednostek samorządowych powiatu makowskiego. Sześć spośród wyżej wymienionych gmin to gminy wiejskie (Czerwonka,…
Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne "Orlik"
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Kluczowymi celami działalności Stowarzyszenia są promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Ziemi Łukowskiej.
Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" powstało w 2006 r. Jego celem jest wdrażanie podejścia LEADER w latach 2007-2013 oraz w obecnej perspektywie finansowej na terenie 6 gmin: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno,…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem
pomorskie, Lokalna Grupa Działania
LGD Stolem realizowała z sukcesem lokalną strategię rozwoju na lata 2009-2015 z PROW 2007-2013, gdyż rozdysponowała 97% przyznanych środków. Obecnie wdrażamy RLKS z PROW 2014-2020 oraz realizujemy inne inicjatywy społoczno - gospodarcze.
Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich następujących gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz,…
Powiat Leski
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Organizacja Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY.
Powiat Siedlecki
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Siedlecki realizował działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej. Były to spotkania osób działających w organizacjach pozarządowych, lokalnych liderów oraz osób zamierzających podjąć podobną działalność w ramach forum organizacji…
Stowarzyenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo "Aktywna Gmina"
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Głównym celem Stowarzyszenia jest: 1) wszechstronny rozwój Gminy Bobrowo z uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszeniem bezrobocia, 2) organizacja i wdrażanie pomocy dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, którzy znaleźli się w…
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
mazowieckie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. Instytut jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego…
Stowarzyszenie Coolturalni
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Cele Stowarzyszenia: 1. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, sportowym w tym m.in.: animacja kultury w społecznościach lokalnych, zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, wspieranie…
Wyświetlanie rezultatów od 4451 do 4460 z 4643