Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" powstało w 2008 roku. W perspektywie finansowej 2007-2013 za jego pośrednictwem zrealizowano 159 projektów. (25 z "Odnowy i rozwoju wsi", 128 z "Małych projektów", 3 z "Różnicowania w kierunku działalności…
Pyrzycki Dom Kultury
zachodniopomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Celem Pyrzyckiego Domu Kultury jest w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Pyrzyce oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. PDK jest…
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powstało 8 czerwca 2015 roku. Zrzesza w swoim działaniu trzy podwarszawskie gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Główne cele powstania to wspieranie działań na rzecz realizacji PROW,…
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
pomorskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej dysponuje doświadczeniem i możliwościami współdziałania w dziedzinie planowania i projektowania na obszarach wiejskich. Odpowiadając na zainteresowanie ze strony samorządów popularyzujemy wiedzę w zakresie…
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W grudniu 2015 r. LGD Ziemi…
Gmina Gręboszów
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Odnowy wsi: Gręboszów, Borusowa Zagospodarowanie centrum wsi: Gręboszów, Zapasternicze Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Gmina Radzanowo
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Radzanowo jest jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne i zlecone np przez rząd w celu m.in zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy
Gmina Nasielsk
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
W 2016 roku w ramach KSOW zrealizowaliśmy dwa projekty "DOBRE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W GMINIE NASIELSK" oraz "DOŻYNKI W NUNIE".
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
LGD "Między Dalinem i Gościbią"; w obecnym okresie aplikacyjnym 2014-2020 realizuje działania mieszczące się w Poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Beneficjenci mogą…
Malwina Pasternak
dolnośląskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Prowadzimy serowarnie. Zarejestrowany zakład od 2015 roku. Organizujemy warsztaty serowarskie. Przekształcamy gospodarstwo uprawno - hodowlane w zagrodę edukacyjną. Nasadzamy zioła. Rozwijamy stado opasów. Przymierzamy się do kompostowania.
Wyświetlanie rezultatów od 4461 do 4470 z 4643