Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.
wielkopolskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Jesteśmy prywatną firmą z branży doradztwa rolniczego. Zajmujemy się zarówno przygotowywaniem aplikacji dla ubiegających się o fundusze UE jak również prowadzimy działalność typowo doradczą i szkoleniową. Jesteśmy jednostką wpisaną do rejestru WIORiN…
Marian Murzyn Beskid Art Deco
małopolskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Jako firma reprezentujemy ginące zawody , rękodzieło i polską sztukę ludową. Promocja naszych Polskich produktów rękodzieła oraz twórców w Polsce i za granicą. Szyjemy stroje ludowe, haftujemy wyłącznie , ręcznie (haft płaski, krzyżykowy, richelieu…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
LGD "Ziemia Pszczyńska" powstało w 2008 r. Celem utworzenia Stowarzyszenia w formie Lokalnej Grupy Działania było propagowanie idei LEADER poprzez prowadzenie działań mających na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i budowanie…
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W OPOLU
opolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza realizuje następujące zadania:organizuje pobór gleb, materiałów roślinnych, nawozów, osadów. Wykonuje analizy gleb, nawozów i płodów rolnych , prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu nawożenia. Wykonuje badania;…
Fundacja Międzynarodowa Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Misją Fundacji ICPPC – jest podnoszenie świadomości na temat wagi i znaczenia jakie maja małe, tradycyjne gospodarstwa rodzinne. ICPPC przekonuje do idei, że przyszłość polskiej wsi należy oprzeć na trzech zasadach: produkcja żywności wysokiej…
Gmina Limanowa
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Limanowa jest jednostką samorządową, która wykorzystując wsparcie zewnętrzne i środki własne inwestowała w infrastrukturę, wyposażenie, kulturę, edukację i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Dbając o infrastrukturę modernizowano drogi podnosząc…
Towarzystwo Produktu Górskiego
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Towarzystwo Produktu Górskiego jest stowarzyszeniem /mini klastrem/zrzeszającym producentów serów,soków,wędlin,pszczelarzy,ziół,produktów wytwarzanych w terenach górskich którzy spełniają wymogi ustawowe UE i Polski nazwy "Produkt Górski". Mamy w…
Gmina Cedry Wielkie
pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina położona w sercu Żuław Gdańskich, nizinnej krainy o wybitnych walorach rolniczych, stanowi naturalne podmiejskie zaplecze rozwojowe Gdańska. Bardzo dobrą dostępność komunikacyjną zapewnia nie tylko droga krajowa nr 7 Gdańsk-Warszawa, ale…
Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor"
kujawsko-pomorskie, Spółdzielnia socjalna
Spółdzielnia Socjalna prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla seniorów 65+ z terenu gminy Gostycyn, prowadzi dla nich zajęcia terapeutyczne, społeczne, koordynacji ruchowej, warsztaty terapeutyczne, wycieczki. Utrzymanie więzi międzypokoleniowych,…
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
kujawsko-pomorskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa. Od 18 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale…
Wyświetlanie rezultatów od 4521 do 4530 z 4643