Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I PSZCZELARSKIEJ MIÓD I MALINA
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
CELEM FUNDACJI JEST 1. INTEGRACJA ŚRODOWISK PSZCZELARSKICH 2. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 3. OCHRONA PSZCZÓŁ 4. OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM PSZCZELARSKIM 5. OCHRONA EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH INTERESÓW ŚRODOWISK PSZCZELARZY 6. PROMOCJA ZDROWEGO…
Rzymskatolicka Parafia Świetnych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
łódzkie, Inne niż wyżej wymienione
Parafia wspiera pszczelarzy promuje bioróżnorodność uprawy ekologiczne organizuje szkolenia dla pszczelarzy konferencje na tematy pszczelarskie promuje wykorzystanie produktów pszczelich w gospodarstwach domowych i w medycynie promuje apiterapię…
Powiat Rawski
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Rawski wykonuje zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym w tym m.in. w zakresie edukacji ochrony zdrowia wspierania rodziny wspierania osób niepełnosprawnych kultury ochrony zabytków ochrony środowiska i przyrody.…
Iwona Przewoźnik
łódzkie, Osoba fizyczna
Jako osoba fizyczna posiadam doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przykładowo działania organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej działalność edukacyjno-zawodową z CDR O/Brwinów. Zagadnienia w mojej działalności to…
„Nasza Inicjatywa Podlaska”
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja której priorytetem jest rozwój obszarów wiejskich aktywizacja i rozwój społeczeństwa oraz integracja społeczna.
Karolina Pasierbek
małopolskie, Osoba fizyczna
Od 5 lat aktywnie działam w NGO mieszkam na obszarach wiejskich które staram się zaktywizować. Aktywnie walczę z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Jako Partner KSOW chciałabym działać na rzecz ochrony bioróżnorodności…
Agata Hapek
małopolskie, Osoba fizyczna
Jestem rolnikiem prowadzę małe gospodarstwo. Mieszkam na obszarach wiejskich i od kilku lat aktywnie uczestniczę w życiu mojej miejscowości. Chciałabym brać czynny udział w wydarzeniach i projektach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ochrony…
Wiejskie Dobroci Mirela Paterok
opolskie, Osoba fizyczna
Rolniczy Handel Detaliczny zajmujący się serowarstwem.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie 1 podtrzymywania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej 2 wspomagania…
Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie
podlaskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Przyjazne Podlasie jest nowopowstałą organizacją która ma na celu w szczególności aktywizację mieszkańców regionu na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich służących włączeniu społecznemu oraz…
Wyświetlanie rezultatów od 81 do 90 z 4588