Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" rozwój obszaru opiera na turystyce w głównej mierze związanej z potencjałem przyrodniczym, kulturowym i historycznym. Byliśmy inicjatorem utworzenia trzech miejscowości tematycznych, aktualnie działamy…
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
zachodniopomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
SCK w Sarbinowie jest powiatową instytucją kultury, której organizatorem jest Powiat Koszaliński. Realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności oraz prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
Jacek Smoliński
zachodniopomorskie, Osoba fizyczna
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Lovenda Kujawska
kujawsko-pomorskie, Osoba fizyczna
Prowadzę plantację lawendy w gminie Złotniki Kujawskie. Prowadzę warsztaty i spotkania dla firm, przedszkoli, szkół i osób indywidualnych z zakresu lawendowego rękodzieła, zielarstwa, dzikiej kuchni, aromaterapii i zastosowania olejków eterycznych.…
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa" działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających…
Gmina Łapsze Niżne
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Łapsze Niżne położona jest na Spiszu pomiędzy Podhalem a Pieninami, w malowniczym regionie, gdzie przez wieki ścierały się wpływy polskie, węgierskie, słowackie i wołoskie, stąd też bierze się jej różnorodność przejawiająca się w bogactwie…
Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" powstało w 2005 roku, obejmuje 9 gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki zamieszkującą przez ponad 71 000 mieszkańców. Zrealizowało I i II…
Fundacja ARTnova
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
CELEM FUNDACJI JEST WSZECHSTRONNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: A)KRZEWIENIA KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. B)NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, C)POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA…
Gmina Pleśna
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Misją Gminy Pleśna jest jest wspieranie wieloaspektowego rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy , szczególnie poprzez doskonalenie oferty usług publicznych, wspieranie gospodarki oraz budowę niezbędnej infrastruktury, w poszanowaniu dla…
Nadleśnictwo Rudka
podlaskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Nadleśnictwo Rudka w ramach zarządu nad Lasami Państwowymi prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Swoim zasięgiem obejmuje obszar prawie 240 tys. ha. Specyficzną…
Wyświetlanie rezultatów od 4531 do 4540 z 4642