Partnerzy KSOW

Gmina Krościenko nad Dunajcem

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7352849761

REGON:
491892328

Adres siedziby:
małopolskie
Rynek 35
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Numer telefonu: (18 )262 30-77 w.31
Strona WWW: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
Adres e-mail: fundusze@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Jako gmina realizujemy zadania zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami.Nie mniej jednak ściśle i z sukcesem współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Data rejestracji: 08.12.2016