Partnerzy KSOW

Gmina Koniusza

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6821773580

REGON:
351555051

Adres siedziby:
małopolskie
55
32-104 Koniusza

Numer telefonu: 123869100
Strona WWW: www.koniusza.pl
Adres e-mail: gmina@koniusza.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Koniusza jest gminą typowo rolniczą, o bogatym dorobku kulturowym i rozwiniętych tradycjach lokalnych. Gmina posiada dobrze zachowane wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz znaczny zasób terenów do zagospodarowania na cele turystyczne i rekreacyjne. Administracyjnie Gmina Koniusza leży na terenie województwa małopolskiego oraz powiatu proszowickiego. Powierzchnia Gminy wynosi 8 852 ha. Gmina Koniusza swym zasięgiem obejmuje 29 sołectw: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona. Gmina liczy 8 843 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 98 osób/km2.

Data rejestracji: 08.12.2016