Partnerzy KSOW

Nadleśnictwo Rudka

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5430201169

REGON:
050511747

Adres siedziby:
podlaskie
Olendzka 31
17-123 Rudka

Numer telefonu: 85 730 58 00
Strona WWW: www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl
Adres e-mail: rudka@bialystok.lasy.gov.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w leśnictwie
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Transfer wiedzy

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona gleb przed erozją
  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

Opis dotychczasowej działalności:

Nadleśnictwo Rudka w ramach zarządu nad Lasami Państwowymi prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Swoim zasięgiem obejmuje obszar prawie 240 tys. ha. Specyficzną cechą prowadzonej działalności edukacyjnej przez Nadleśnictwo Rudka jest rozległy obszar działania i szeroka rzesza odbiorców. Pomimo to Nadleśnictwo Rudka prowadzi od wielu lat współpracę z ponad 62 placówkami oświatowymi, lokalnymi samorządami, organizacjami społecznymi, religijnymi i z wieloma innymi instytucjami. Nadleśnictwo uczestniczy corocznie w wielu akcjach, konkursach, wystawach, imprezach i realizuje różne formy działań z zakresu edukacji leśnej na obszarze swojego działania: - coroczne akcje: „Dni ziemi” i „Sprzątanie Świata” organizowane przy współpracy samorządów,

- konkursy: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Ekoturniej” przy współpracy z Domem Kultury w Łapach czy „Konkurs plastyczny” przy współpracy Domu Kultury w Czyżewie,

- spotkania z uczniami w szkołach, wycieczki dzieci i młodzieży po Nadleśnictwie,

- targi, konferencje, festyny, happeningi i inne imprezy.

Na terenie Nadleśnictwa Rudka w celu promowania wartości przyrodniczych powstało zaplecze edukacyjne związane bezpośrednio z najbogatszymi przyrodniczo obszarami:

- Izba Edukacyjna „Dąbek” i Ścieżka Edukacyjna „Dębowy las” – obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie Gospodarstwa Szkółkarskiego i jedynego Rezerwatu Przyrody Koryciny;

- Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny przy Nadleśnictwie oraz Arboretum;

- Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka” utworzony w sąsiedztwie Stawów Pietkowskich,

- Ścieżka przyrodniczo - zdrowotna „Echa lasu”,

- Muzeum Leśne przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Muzeum Leśne utworzone w starej gajówce z 1932 roku jest efektem nawiązanej od 2000 roku współpracy w zakresie edukacji leśnej z Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. W spotkaniach edukacyjnych corocznie uczestniczy ok. 20 tys. osób w różnym wieku.

Data rejestracji: 09.12.2016