Partnerzy KSOW

Gmina Pleśna

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

Adres siedziby:
małopolskie
Pleśna 240
33-171 Pleśna

Numer telefonu: 146798170
Adres e-mail: gmina@plesna.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Misją Gminy Pleśna jest jest wspieranie wieloaspektowego rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy , szczególnie poprzez doskonalenie oferty usług publicznych, wspieranie gospodarki oraz budowę niezbędnej infrastruktury, w poszanowaniu dla szczególnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy. Realizujemy szereg projektów mających na celu poprawę życia mieszkańców Gminy oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjnej dla turystów.

Data rejestracji: 08.12.2016