Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
9491989780

REGON:
240350079

Adres siedziby:
śląskie
Złoty Potok, ul. Kościuszki 7
42-253 Janów

Numer telefonu: 343278943
Strona WWW: www.jura-ppj.pl
Adres e-mail: biuro@jura-ppj.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" powstało w 2005 roku, obejmuje 9 gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki zamieszkującą przez ponad 71 000 mieszkańców. Zrealizowało I i II Schemat Pilotażowego Programu Leader+, Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w której zrealizowano 211 projektów na kwotę około 12 mln złotych, 36 nowo powstałych miejsc pracy, 27 tytułów wydanych publikacji, 22 wyremontowane świetlice wiejskie, 20 nowych powstałych placów zabaw, 20 siłowni zewnętrznych, 30 imprez i inicjatyw promujących lokalna twórczość i wiele, wiele innych. Dwa regionalne projekty współpracy: "Ekologia - kogo obchodzą losy cywilizacji?" i "Questing - edukacyjnym sekretem turystycznym"

Data rejestracji: 08.12.2016