Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6282161785

REGON:
120324942

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Focha 3
32-500 Chrzanów

Numer telefonu: 32 720 65 02
Strona WWW: www.partnerstwonajurze.pl
Adres e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" rozwój obszaru opiera na turystyce w głównej mierze związanej z potencjałem przyrodniczym, kulturowym i historycznym. Byliśmy inicjatorem utworzenia trzech miejscowości tematycznych, aktualnie działamy na rzecz tworzenia ekomuzeum - zrzeszenia lokalnych twórców, rzemieślników, stowarzyszeń, izb regionalnych, agroturystyki w celu zsieciowania oferty dla turysty.

Data rejestracji: 08.12.2016