Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6381753023

REGON:
241051284

Adres siedziby:
śląskie
ul. 3. Maja 11
43-200 Pszczyna

Numer telefonu: 322100212
Strona WWW: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/
Adres e-mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

LGD "Ziemia Pszczyńska" powstało w 2008 r. Celem utworzenia Stowarzyszenia w formie Lokalnej Grupy Działania było propagowanie idei LEADER poprzez prowadzenie działań mających na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i budowanie potencjału społecznego na tym terenie. Zgodnie z założeniami idei LEADER Stowarzyszenie dokonuje wszelkich starań, aby podejmowane działania były oparte na siedmiu kluczowych filarach, tj.: podejściu oddolnym, lokalnym, partnerskim, innowacyjnym, zintegrowanym, tworzącym sieci powiązań i zakładającym współpracę z innymi LGD.

Gminy, na terenie których działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” położone są w granicach administracyjnych powiatu pszczyńskiego, mikołowskiego oraz bieruńsko-lędzińskiego w województwie śląskim.

W okresie programowania 2014-2020 wnioskodawcy mogą za pośrednictwem LGD "Ziemia Pszczyńska" ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Działania te realizowane przez LGD w ramach inicjatywy LEADER kierowane są do osób zamieszkałych bądź prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023.

Data rejestracji: 08.12.2016