Partnerzy KSOW

Gospodarstwo Agroturystyczne W słonecznej dolinie

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

Adres siedziby:
małopolskie
Kamienica 467
34-608 Kamienica

Numer telefonu: 508480400
Strona WWW: www.wslonecznejdolinie.pl
Adres e-mail: pt83@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Prowadzimy specjalistyczne gospodarstwo agroturystyczne oparte na lokalnych produktach w tym na miodzie i produktach pszczelich, prowadzimy warsztaty, spotkania, prelekcje dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.

Data rejestracji: 08.12.2016