Partnerzy KSOW

Gorczańska Organizacja Turystyczna

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
małopolskie
Kamienica
34-608 Kamienica467

Numer telefonu: 508480400
Strona WWW: www.visitkamienica.pl
Adres e-mail: biuro@visitkamienica.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Organizacja skupia się na kreowaniu innowacyjnych produktów turystycznych. Jest zarządzającym Małopolskim Szlakiem Winnym w Małopolsce. Więcej o projekcie pod adresem www.malopolskiszlakwinny.pl

Ponadto organizuje szereg akcji proekologicznych - np. Wielkie Sprzątanie Gorców, Apikultura etc., organizuje spotkania i warsztaty dla dzieci.

Data rejestracji: 10.12.2016