Partnerzy KSOW

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ROLNICZEJ I LEŚNEJ EUROPEA POLSKA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5342325854

REGON:
140543315

Adres siedziby:
mazowieckie
Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Numer telefonu: 509983217
Strona WWW: www.europeapolska.republika.pl
Adres e-mail: europea_pl@o2.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA istnieje od 2006 roku i zrzesza nauczycieli i pracowników oświaty z 19 szkół i instytucji edukacyjnych w Polsce.

Jesteśmy bardzo dobrze zorganizowaną siecią szkół i placówek edukacyjnych działających w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie, agroturystyce i temu podobnych. Od 2006 roku działamy w strukturach EUROPEA International, (www.europea.org) europejskiego partnerstwa ponad 1000 szkół i instytucji edukacyjnych z 25 krajów UE i Norwegii.

Zadania statutowe EUROPEA Polska to min. wymiana dobrych praktyk w europejskim kształceniu zawodowym, organizowanie praktyk i staży dla uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych i okołorolniczych, inicjowanie współpracy międzynarodowej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Mamy bogate doświadczenie w organizacji staży dla uczniów i konferencji, seminariów dla nauczycieli. Gościliśmy liczne delegacje zagraniczne, organizujemy wizyty studyjne w Polsce i UE. Zrealizowaliśmy wiele projektów, zarówno z programów LdV, Erasmus+, KSOW i innych. Prowadzimy ścisłą współpracę z doradcami zawodowymi w szkołach, a w naszych seminariach uczestniczą przedstawiciele świata pracy z różnych branż, związanych z profilami kształcenia na i dla obszarów wiejskich.

Data rejestracji: 08.12.2016