Partnerzy KSOW

Gospodarstwo Agroturystyczne Cztery Pory Roku

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8130020235

REGON:
690285034

Adres siedziby:
podkarpackie
Chmielnik 363A
36-016 Chmielnik

Numer telefonu: +48 172296273
Strona WWW: cztery-pory-roku.com
Adres e-mail: jan.mackiewicz@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w leśnictwie
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w łańcuchach żywności

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Gospodarstwo Agroturystyczne Cztery Pory Roku jest o wieloletniej tradycji, zajmującej się turystyką, zielarstwem, pszczelarstwem i rękodziełem ludowym. Prowadzimy współpracę z Uniwersytetem Jagielońskim - Collegium Medicum w Krakowie, celem podjęcia działań na rzecz planowania, prowadzenia i analizowania badań naukowych mających na celu wprowadzenie innowacji medycznych do praktyki klinicznej oraz z Uniwersytetem Rzeszowskim z Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, w których prowadzimy badania nt. ,,Wykorzystanie substancji ziołowych w karpackich miodach leczniczych". Gospodarstwo Pasieczne ,,W stronę Życia" wdraża pierwsze w województwie podkarpackim innowacyjny produkt, o nazwie ziołomiód sosnowy wzbogacony o propolis i pierzgę. Gospodarstwo zgłosiło do Urzędu Patentowego RP, produkt nowy o nazwie ,,Ziołomiód skrzypowy". Gospodarstwo Agroturystyczne jak i Gospodarstwo Pasieczne jest w koszyku produktów karpackich. Miody pochodzące z czystych ekologicznych terenów Karpat ze względu na wyjątkowy klimat charakteryzują się niepowtarzalną jakością. nigdzie indziej nie znajdziemy takich produktów. Gospodarstwo przywiązuje dużą wagę do rozwoju upowszechniania Apiterapii i Fitoterapii. dlatego podejmuje działania zmierzające do pozyskania specjalistów z dziedziny medycyny, farmacji, zielarstwa, pszczelarstwa i naturalnych metod leczenia. Stosowana w pszczelarstwie i zielarstwie biotechnologia, czyni dziedzinę pszczelarstwa i zielarstwa zagadnieniem szczególnym, otwierając nową kartę nie tylko w sektorze żywienia, ale również w farmacji i medycynie naturalnej.

Data rejestracji: 08.12.2016