Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5922173645

REGON:
220537416

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Wesoła 2
83-200 Koteże

Numer telefonu: 606643999
Strona WWW: www.kwiatykociewia.pl
Adres e-mail: kwiatykociewia@vp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie nasze powstało 27 czerwca 2007 roku. Od 2009 Organizacja Pożytku Publicznego. Zrzesza kobiety Powiatu Starogardzkiego, głównie członkinie kół gospodyń wiejskich, obecnie est nas 195.

Celem Stowarzyszenia jest:

a. aktywizacja mieszkańców wsi,

b. integracja mieszkańców wsi,

c. dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe,

d. szerzenia kultury kulinarnej.

e. podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi;

f. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji;

g. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

h. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa, zdrowia i rehabilitacji dla dzieci i dorosłych

i. podejmowanie działań związanych ze sportem i poprawą kondycji fizycznej

j. pobudzanie aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej mieszkańców regionu kociewskiego,

Data rejestracji: 09.12.2016