Partnerzy KSOW

Gmina Bobrowo

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8741683605

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Bobrowo 27
87-327 Bobrowo

Numer telefonu: 564951824
Strona WWW: bobrowo.org.pl
Adres e-mail: sekretariat@bobrowo.org

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina wiejska, realizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, ekologią, edukacją, odnową wsi, turystyką i rekreacją. W poprzednim programowaniu w ramach środków PROW zrealizowaliśmy takie zadania jak budowa kanalizacji sanitarnych, remonty świetlic, budowa pomostów, placów zabaw.

Data rejestracji: 09.12.2016