Partnerzy KSOW

Blisko Krakowa

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
9442193897

REGON:
120823770

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Szkolna 4
32-052 Radziszów

Numer telefonu: 12/256-02-31
Strona WWW: www.bliskokrakowa.pl
Adres e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina (bez miasta Skawina), Świątniki Górne i Zabierzów. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki współpracy w ramach LGD wypracowane zostało rzeczywiste partnerstwo i znaczne wzmocnienie więzi pomiędzy stowarzyszonymi gminami, nie tylko na poziomie władz samorządowych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. LGD Blisko Krakowa od początku działalności szczególny nacisk kadzie na promocję swoich gmin. Uwypukla ich bogate walory turystyczne, wielowiekową tradycję i kulturę, a stworzona marka „Skarby Blisko Krakowa” prezentuje ogół atrakcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru.

Data rejestracji: 09.12.2016