Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Loklna Grupa Działania - Lider w EGO

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8481757843

REGON:
280113135

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. Plac Wolności 2
19-400 Olecko

Numer telefonu: 87 6101183
Strona WWW: www.liderwego.pl
Adres e-mail: biuro@liderwego.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

LGD "Lider w EGO" jest stowarzyszeniem, które powstało w 2006 roku jako oddolna inicjatywa lokalna. Działa na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki. W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2738 km2 i zamieszkałego przez ponad 92 tysiące osób sąsiaduje ze sobą 11 gmin: Ełk,Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale Oleckie.

Głównym celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej i wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To dokument wyznaczający i precyzujący kierunki działań Stowarzyszenia, zmierzające do wykreowania obszaru EGO jako miejsca o bogatym i czystym środowisku naturalnym, miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom. Poprzez zapisane w LSR działania Stowarzyszenie chce aktywizować społeczności lokalne, promować teren EGO jako miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz wspierać inicjatywy służące działaniom szkoleniowym i warsztatowym, podnoszącym poziom jakości życia na obszarze EGO.

Data rejestracji: 09.12.2016