Partnerzy KSOW

Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
7391008333

REGON:
510989878

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek

Numer telefonu: 895192164
Strona WWW: www.muzeumolsztynek.pl
Adres e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Muzeum w Olsztynku to instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego, wpisana do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to największe muzeum na wolnym powietrzu w północno-wschodniej Polsce i jedno z najstarszych w kraju.

Muzeum zlokalizowane jest w pięknym, zróżnicowanym krajobrazowo terenie, o powierzchni liczącej 93 ha. Aktualnie na 35 ha Parku Etnograficznego zgromadzonych zostało 76 obiektów małej i dużej architektury wiejskiej, głównie drewnianej z XIX wieku. Są to budynki mieszkalne i sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Obiekty pochodzą z terenów dawnych Prus Wschodnich.

Olsztynecki skansen posiada 11 tysięcy muzealiów ruchomych z zakresu materialnej kultury ludowej XIX i XX w. oraz współczesnej sztuki i rękodzieła ludowego, a także bogaty księgozbiór.

Obiekty znajdują się w naturalnym otoczeniu zieleni, w ogródkach przyzagrodowych uprawiamy kwiaty, warzywa i zioła. Prowadzona jest też hodowla zwierząt gospodarskich.

Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą, wystawienniczą oraz edukacyjno-upowszechniającą. Jest wydawcą kilku serii wydawniczych: „Zeszyty Naukowe MBL-PE”, „Seria pod śparogami” oraz „Baw się na ludowo”.

W sezonie letnim organizujemy wiele imprez plenerowych. Na stałe do kalendarza imprez wpisały się: Jarmark sztuki nie tylko ludowej, Regionalne Święto Ziół, Targi Chłopskie, Tajemnice ciesiołki, Skansen dzieciom oraz jarmarki: wielkanocny i wigilijny. Podczas imprez organizowane są pokazy dawnych zajęć i umiejętności, koncerty, konkursy, prezentacje i prelekcje. Instytucja również dysponuje bogatą ofertą lekcji muzealnych i warsztatów plastycznych dla różnych grup wiekowych.

W struktury Muzeum wchodzą również dwa obiekty w centrum Olsztynka: Salon Wystawowy w dawnym kościele parafialnym oraz baszta na linii miejskich murów obronnych, w której mieści się muzeum poświęcone życiu i działalności Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Data rejestracji: 09.12.2016