Partnerzy KSOW

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
6750002130

REGON:
000079728

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Sarego 2
31-047 Kraków

Numer telefonu: 666 081 392
Strona WWW: www.izoo.krakow.pl
Adres e-mail: piotr.mikosz@izoo.krakow.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości
  • Promowanie dobrostanu zwierząt
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie-Balicach, kierowany przez Dyrektora prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta to największy w resorcie rolnictwa instytut o zasięgu ogólnokrajowym.

Do podstawowej działalności Instytutu należy:

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz całokształt problematyki produkcji zwierzęcej,

• przystosowanie do potrzeb praktyki i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Obszary działalności Instytutu Zootechniki PIB to m.in.: rozwijanie metod genomicznej oceny zwierząt , badania nad formowaniem genotypów metodami laboratoryjnymi oraz regulacja płci, klonowanie zwierząt, metody i koordynacja działań w celu ochrony ras rodzimych, prace badawcze nad wpływem pasz GMO na organizmy zwierząt, badania nad fizjologicznymi i praktycznymi aspektami żywienia zwierząt przeżuwających oraz doskonalenie metod żywienia zwierząt, badanie wpływu ferm zwierzęcych na środowisko, dobrostan zwierząt.

W myśl idei Nauka-Praktyce Instytut Zootechniki PIB:

- koordynuje całość prac związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ubieganiem się z tego tytułu o płatności rolnośrodowiskowe,

- prowadzi stacje oceny wartości użytkowej zwierząt gospodarskich oraz ocenę wartości hodowlanej,

- organizuje konferencje, kursy i szkolenia z zakresu produkcji zwierzęcej we własnym Centrum Konferencyjnym oraz w podległych mu zakładach doświadczalnych,

- udziela porad, konsultacji dotyczących wszystkich zagadnień związanych z hodowlą i warunkami utrzymania zwierząt,

- wykonuje badania i testy laboratoryjne zarówno w zakresie podstawowych analiz laboratoryjnych, jak i specjalistycznych,

- proponuje materiał hodowlany (bydło, konie, świnie, owce, króliki, drób);

- prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz mieszanki pasz treściwych poprzez zakłady doświadczalne i spółki z o.o.;

- prowadzi własną działalność wydawniczą

Data rejestracji: 09.12.2016