Partnerzy KSOW

Gmina Łobez

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8540021978

REGON:
811685616

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez

Numer telefonu: 91/5790447
Strona WWW: www.lobez.pl
Adres e-mail: lobez@lobez.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Łobez realizuje działania na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych i infrastrukturalnych, w tym dofinansowanych ze środków UE.

Data rejestracji: 09.12.2016