Partnerzy KSOW

Fundacja Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6762436816

REGON:
121446392

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Sarego 2
31-047 Kraków

Numer telefonu: 666 081 392
Strona WWW: www.fundacjaiz.pl
Adres e-mail: piotr.mikosz@izoo.krakow.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości

Opis dotychczasowej działalności:

Głównym celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiej aktywności służącej wspieraniu działalności Instytutu Zootechniki PIB, nauki oraz oświaty rolniczej. Jednym z priorytetowych zadań jest upowszechnianie nauki poprzez udział w targach i wystawach, a także organizacja konferencji i szkoleń - np. odbywające się cyklicznie „Szkolenia w związku z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych”.

Fundacja prowadzi działalność wydawniczą koncentrując się na szeroko rozumianej tematyce produkcji zwierzęcej.

Dodatkowo działalność Fundacji obejmuje:

- wspieranie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej, ochrony zasobów genetycznych zwierząt i ochrony środowiska naturalnego,

- promowanie chowu i hodowli zwierząt oraz pochodzących od nich produktów,

- inicjowanie, wspieranie i popularyzowanie wykorzystania nowatorskich wyników badań z zakresu nauk rolniczych,

- udzielania wsparcia finansowego młodzieży kształcącej się, stanowiącej potencjalną przyszłą kadrę Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie,

- prowadzenie działalności wydawniczej.

Data rejestracji: 09.12.2016