Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7922215020

REGON:
180344694

Adres siedziby:
podkarpackie
Pawłosiów 88
37-500 Jarosław

Numer telefonu: 16 621 90 65
Strona WWW: www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
Adres e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie"Z Tradycją w Nowoczesność" powstała 30.06.2008 r. Obszar działalności LGD obejmuje 5 gmin wiejskich: Chłopice, Pawłosiów, Roźwienica, Laszki, Radymno, dwie miejsko-wiejskie: Pruchnik, Kańczuga oraz Miasto Radymno. Teren LGD zamieszkuje 66 569 osób. LGD "Z Tradycją w Nowoczesność" wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013, dzięki zrealizowanym projektom zmodernizowano wiele obiektów użyteczności publicznej, zagospodarowano przestrzeń publiczną, pobudzono i zaktywizowano mieszkańców obszarów wiejskich. W okresie Programowania 2014-2020 LGD wdrażać będzie opracowana przez siebie Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Połowa budżetu LSR skierowana jest do przedsiębiorców. Wdrażane będą również projekty grantowe oraz infrastrukturalne.

Data rejestracji: 09.12.2016