Partnerzy KSOW

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
6572915666

REGON:
260803588

Adres siedziby:
świętokrzyskie
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

Numer telefonu: 412608151
Strona WWW: www.osadasredniowieczna.eu
Adres e-mail: dyrekcja@osadasredniowieczna.eu

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach zostało utworzone 1 listopada 2014 r. w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach. Zgodnie ze statutem Centrum wykonuje zadania gminy w zakresie kultury i prowadzenia działalności kulturalnej, turystyki i rekreacji oraz sportu. Ponadto CTTiKGŚ w Bielinach zarządza nieruchomościami w Hucie Szklanej gm. Bieliny – Osadą Średniowieczną w Hucie Szklanej, Karczmą – Izba Dobrego Smaku oraz parkingiem.

Data rejestracji: 19.12.2016