Partnerzy KSOW

Gmina Słopnice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7371410411

REGON:
491892699

Adres siedziby:
małopolskie
Słopnice 911
34-615 Słopnice

Numer telefonu: 18 3326200
Strona WWW: www.slopnice.pl
Adres e-mail: gmina@slopnice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Wyposażyliśmy gminę w nowoczesną infrastrukturę techniczną.

Data rejestracji: 09.12.2016