Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5260300121

REGON:
000671591

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Numer telefonu: 0048-605-541-770
Strona WWW: www.sitspoz.pl
Adres e-mail: m.wojnarowska@sitspoz.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje w łańcuchach żywności

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest pozarządową organizacją społeczną o zasięgu krajowym działającą od 1946 roku, zrzeszającą kadrę naukową i inżynieryjno-techniczną gospodarki żywnościowej. Realizujemy nasze cele poprzez popieranie i popularyzację nowej techniki w przetwórstwie rolno-spożywczym, prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, organizowanie imprez naukowo-technicznych, działalność w zakresie rzeczoznawstwa i doradztwa technicznego oraz szkolenia.

Zespół naszych Rzeczoznawców dokonuje wycen majątkowych obejmujących nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne, wydaje opinie dotyczące innowacyjności planowanych inwestycji, wykonuje elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom. Opinie te są uznawane w postępowaniach sądowych.

Realizowaliśmy duże projekty szkoleniowe finansowane z funduszy unijnych dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw a także dla dużych sieci handlowych.

Szkolimy w zakresie wymagań prawnych obowiązujących w przemyśle spożywczym (podlegającym kontroli sanitarno-epidemiologicznej i weterynaryjnej) a także organizujemy inne szkolenia na zlecenie zainteresowanych.

Prowadzimy szkolenia z zakresu dobrej praktyki higienicznej GHP i produkcyjnej GMP oraz zasad i trybu postępowania przy rejestrowaniu i zatwierdzaniu działalności prowadzonej w ramach sprzedaży bezpośredniej i MLO.

Data rejestracji: 09.12.2016