Partnerzy KSOW

Polskie Centrum Opieki

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9581609901

REGON:
220759453

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Janka Wiśniewskiego 20/302
81-969 Gdynia

Numer telefonu: (58) 669 80 27
Strona WWW: www.centrum-opieki.pl
Adres e-mail: biuro@centrum-opieki.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w opiece domowej nad osobami niesamodzielnymi.Teleopieka domowa to nowatorskie rozwiązanie „zdalnej” opieki nad osobami starszymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Usługa teleopieki domowej zapewnia całodobową komunikację pomiędzy Centrum Operacyjno-Alarmowym a podopiecznym, wyposażonym w odpowiednie urządzenie do obsługi teleopieki. Za pośrednictwem bezprzewodowego nadajnika alarmowego („czerwony przycisk alarmowy”) podopieczny w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia z dowolnego miejsca w domu, może zawiadomić Centrum Operacyjno-Alarmowe o konieczności szybkiej interwencji. W przypadku otrzymania zgłoszenia alarmowego operator Centrum podejmuje stosowne działania, ustala przyczynę wywołania alarmu, powiadamia osoby bliskie jak również, w razie potrzeby, odpowiednie służby ratownicze, przekazując im posiadane informacje o podopiecznym, m.in. o jego stanie zdrowia, zażywanych lekach. Budowa Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej.

Data rejestracji: 09.12.2016