Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8651427028

REGON:
001060895

Adres siedziby:
podkarpackie
ul. Rynek 9
37-418 Krzeszów

Numer telefonu: 158798303
Strona WWW: www.krzeszowgok.pl
Adres e-mail: sekretariat@krzeszowgok.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie jest samorządową instytucją kultury.Główne wydarzenia kulturalne organizowane przez GOK to: Powidlaki, Plener Malarski,Krzeszowskie Kolędowanie,wystawa poplenerowa,Wojewódzki Konkurs Kulinarny "Najlepszy produkt ze śliwką".

Oprócz tego GOK prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, koła zainteresowań, zrzesza amatorski ruch artystyczny, posiada w swoich strukturach Gminną Bibliotekę Publiczną, świetlice wiejskie w Podolszynce Plebańskiej i Koziarni.

Data rejestracji: 09.12.2016