Partnerzy KSOW

Muzeum Wsi Kieleckiej

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
6571747623

REGON:
000659785

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Jana Pawła II 6
25-025 Kielce

Numer telefonu: (41) 3449297
Strona WWW: www.mwk.com.pl
Adres e-mail: poczta@mwk.com.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Promowanie dobrostanu zwierząt

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Muzeum Wsi Kieleckiej jest organizatorem wydarzeń promujących dziedzictwo materialne i niematerialne, które sygnowane są marką rozpoznawalności m.in.: Jarmark Agroturystyczny, Wytopki Ołowiu, Święto Chleba oraz Kiermasze Świąteczne. Każda z imprez ma charakter folklorystyczny, wspierający lokalnych twórców i wytwórców zdrowej żywności. Podczas wszystkich wydarzeń promowani są wystawcy oferujący produkty regionalne. Muzeum współpracuje z Członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskie. Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje pokazy obrzędowe opierające się na dawnych, zapomnianych recepturach np. wypiek podpłomyków i prawdziwego chleba na zakwasie. Muzeum bierze udział w przedsięwzięciach, mających na celu promocję Regionu Świętokrzyskiego jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki kulinarnej. Muzeum Wsi Kieleckiej realizuje warsztaty skierowane do gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu dziedzictwa kulinarnego. Muzeum hoduje zwierzęta domowe: konie, krowy, kozy, indyki i kury charakterystyczne dla małych gospodarstw rolnych. W Parku Etnograficznym w Tokarni uprawianych jest 6 hektarów ziemi. Są to trwałe użytki zielone a także pszenica, owies i pszenżyto.

Data rejestracji: 09.12.2016