Partnerzy KSOW

Malwina Pasternak

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8871700549

Adres siedziby:
dolnośląskie
Lutomierz 29
57-213 Lutomierz

Numer telefonu: 661783435
Strona WWW: www.serylutomierskie.pl
Adres e-mail: malwina_pasternak@vp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Usługi rolnicze
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

Opis dotychczasowej działalności:

Prowadzimy serowarnie. Zarejestrowany zakład od 2015 roku. Organizujemy warsztaty serowarskie. Przekształcamy gospodarstwo uprawno - hodowlane w zagrodę edukacyjną. Nasadzamy zioła. Rozwijamy stado opasów. Przymierzamy się do kompostowania.

Data rejestracji: 09.12.2016